#
biyoteknolojinin çığır açan dünyasına hazırlanın!

Hidrojenli Su özellikleri


Hidrojenli suya dair faydalı bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.
  • Ekleme Tarihi:

Hidrojen üretim aparatı Seyyar portatif Elektirikli Hidrojen üretimi Suyun kirlenmiş hafızasını temizliyerek molekülerleri ufaltarak Altıgen hale getiriyor suyun negatif politerisini artıriyor ORPsini yükseltip suya antioksidanlik kazandırıyor ve suda durma zamanına göre çözülmüş hidrojen miktarını artırıyor 10 dakikada 10 ppm çözülmüş hidrojen üretir zamana bağlı olarak da ppm yükselmesi devam eder Moleküler hidrojen (H2), reaktif oksijen türlerini (ROS) seçici olarak azaltarak hücreleri ve dokuları oksidatif hasara karşı koruyabilir Diğer antioksidanlardan farklı olarak H2, hücre zarlarını daha iyi geçer, mitokondri ve nükleus gibi organelleri hedef alan benzersiz bir özelliğe sahiptir Hidrojen suyu içilmesi , sıçanlar üzerinde yapılan bir deneyde Parkinson hastalığının gelişmesini engelledi . Hidrojen suyu oksidatif stresi azalttı ve demans ve Parkinson hastalığı ile ilişkili kognitif bozukluğu önledi Hidrojen suyu hem nöral dejenerasyonun gelişmesini hem de ilerlemesini önler ve ayrıca bir başka Parkinson hastalıklı fare çalışmasında nöronal kaybı bastırdı Ayrıca, Parkinson hastaları üzerinde yapılan bir başka çalışmada, hidrojenli su alımının hayvanlarla ilgili önceki çalışmalarla uyumlu olan nörotoksik hasarı azalttığı bulunmuştur . Hidrojen suyundan yüksek dozlarda (1000 mL / gün) hiçbir yan etki görülmedi . Hidrojen Suları Psikolojik Bozuklukları İyileştirebilir Hidrojenli su farelerde beyin hücrelerinin doğal büyümesini sağlar. Antidepresanlar ,yetişkin nörojenezini arttırdığı için, depresyon ve bazı ruhsal bozuklukların iyileştirilmesi için hidrojen suyu kullanılabilir Hidrojen Su İnflamasyonunu Bastırır Moleküler hidrojen (H2) , birçok hayvan çalışmasında antiinflamatuar etkiler sergiler Bir çalışmada, kronik inflamatuar bir hastalık olan romatoid artritli hastalar, 4 hafta boyunca 5 L / gün hidrojen su içti. Çalışmanın sonunda erken romatoid artritli tüm hastalarda remisyon elde edildi ve% 20’si semptomsuz oldu Hidrojenli Su, Kas Yorgunluğunu, Motor Açıklarını ve Kas Dejenerasyonunu Azaltır Genç sporcularla yapılan bir denemede, hidrojen suyu içimi, ağır egzersiz sırasında laktik asit birikimini azaltmış ve kas yorgunluğunu azaltmıştır Duchenne kas distrofisi (DMD) üzerine yapılan bir çalışmada , yıkıcı kas hastalığına sahip farelerde , hidrojenli suyun verilmesi ile anormal Vücut kütle artışında azalmalar ve antioksidan olan glutation peroksidaz arttı .Hidrojenli suyun DMD li hastalarda musculer disfonksiyonu düzelttiği bulunmuştur Hidrojen Suyu Metabolik Sendromu Önler Hidrojen suyu önemli ölçüde tip 2 diabetli farelerde karaciğer yağlanması, diyabet ve obezite gibi yüksek olan farelerde , enerji metabolizmasını uyararak glukoz , insülin ve trigliserit düzeyleri azalmıştır Sıçanlarda yapılan bir çalışmada, hidrojen suyunun aterosklerozu(atardamarların sertleşmesini) önleyebildiğini göstermiştir Metabolik sendrom potansiyeli olan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, 8 hafta boyunca hidrojen suyu (1.5 – 2 L / gün) içilmesi HDL-kolesterol (“iyi” kolesterol) ve total kolesterol azalması göstermiştir . Hidrojen Su Kilo Kaybına Yardımcı Olabilir Gıda ve su alımında değişiklik olmamasına rağmen, sıçanlarda uzun süreli hidrojenle su kontrollü vücut yağları ve kiloları azaltmıştır Hidrojen Su Mitokondriyal Fonksiyonu Artırır Klinik çalışmalar, hidrojen suyunun içilmesinin mitokondriyi doğrudan koruduğunu ve mitokondriyal bozuklukların sonucunu iyileştirdiğini göstermiştir hidrojen suyu enerji metabolizmasını uyarır Hidrojen Suyu Diyabet Tedavisi Tip 2 diyabetli ve bozulmuş glukoz toleransı olan hastalarda yapılan bir klinik çalışma, 8 hafta boyunca hidrojen suyunun (900 mL) içilmesinin , hastaların çoğunda kolesterolü, normalize ettiği, glikoz toleransını ve insülin direncini azalttığını göstermiştir Hidrojen Su Metabolik Asidozu Tedavi Edebilir Metabolik asidoz, kan asiditesinde artış ile karakterize edilen ve egzersizle daha da kötüleşen bir durumdur . Sağlıklı, fiziksel olarak aktif erkeklerde yapılan bir araştırmada, günde 14 gün boyunca hidrojen bakımından zengin suyun alınmasının, egzersiz öncesi ve sonrası kanın pH’ını yan etki olmaksızın artırdığı bulunmuştur . Çalışma, hidrojenli, içme suyunun ve kan [alkalileştirici bir etkiye sahip olabileceği sonucuna varmıştır Hidrojen Suyu Kanseri Önleyebilir Isıtılmış hidrojen suyunun etkili bir anti-tümör ajanı olduğu bulunmuştur İnsan dilinde ve bağ dokusu kanser hücrelerinde, hidrojen suyu oksidatif stresi azaltarak tümör kolonisinin büyümesini bastırır Hidrojen suyu ayrıca kültürlenmiş insan akciğer kanseri hücrelerinde anjiyogenezi (kan damarı büyümesi) inhibe etti . Hidrojen Suyu Kanser Tedavilerinin Yan Etkilerini Azaltır İçme hidrojen suyu , bir anti-kanser ilacı olan, sisplatinin farelerde azalmış böbrek toksisitesinin neden olduğu mortaliteyi ve vücut kilo kaybını iyileştirdi Malign karaciğer tümörleri için radyasyon tedavisi alan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, hidrojen suyu (1,5 – 2 L / gün) içmek, oksidatif stresi(toplam hidroperoksit seviyelerinin yükselmesiyle ölçülür ) bastırdı ve iştah kaybını önledi Hidrojenli Su Cilt Sağlığını Artırır Akut eritematöz deri hastalıkları olan hastalara intravenöz yolla (damar içine) verilen hidrojen suyu eritem (kızarıklık) ile ilişkili semptomların önemli ölçüde iyileştirmesine neden oldu . Hidrojen suyunda 3 ay banyo yapmak , bir insan çalışmasında derideki kırışıklıkları önemli ölçüde iyileştirdi Hidrojen suyu ayrıca ultraviyole (UV) ışınlarından insan cilt hücresi hasarını da azaltmıştır . Hidrojen Suyu Yaraları İyileştirir Yaşlı hastalarda hidrojen suyu alımı , ülserlerlerin yara büyüklüğünü azaltmıştır Organ Nakli Esnasında Organlarının Dayanıklılığını Artırır Bir koruma çözeltisi formundaki hidrojen suyu transplantasyon sırasındaki çeşitli organların hasarını azaltmıştır Hidrojen Su Mesane Bozukluklarını İyileştirir Mesane tıkanıklığı ile cerrahi olarak indüklenen sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, hidrojen suyu içilmesi , mesane ağırlığı artışını ve oksidatif stresi önemli ölçüde baskıladı . Ayrıca, hidrojen suyu kaslara verilen tepkileri ve elektrik alan stimülasyonunu tersine çevirdi. Bu sonuçlar, hidrojen suyunun oksidatif stresi azaltarak, mesane tıkanıklığı olan hastalara yardımcı olabileceğini düşündürmektedir Hidrojen Su Kalp-Koruyucudur Diyabetik farelerin hidrojen suyu ile tedavi edilmesi kalp kası işlevini önemli ölçüde iyileştirdi , bu da moleküler hidrojenin diyabetik kalp kası hastalığı için yararlı olabileceğini gösterdi Hidrojen Suyu Gözü Korur H2 yüklü göz damlaları, sıçanlarda retinal yaralanma sonrası iyileşme sürecini kolaylaştırdı Hidrojen Su İşitme Kaybını Önler Moleküler hidrojen işitsel hücreleri oksidatif hasara karşı korur Gine domuzlarında yapılan araştırmalar, hidrojen ve tuz açısından zengin suyun, gürültüye maruz kaldıktan sonra kulak hücrelerinin ölümünü engellediğini ve hidrojen suyunun gürültüye bağlı işitme kaybına karşı koruma sağladığını göstermiştir Hidrojen Suyu Allerjiyle Savaşır Hidrojen suyu içilmesi farelerde ani tip alerjik reaksiyonu ortadan kaldırmıştır Atopik dermatit (AD), ciltte kırmızı, pullu döküntülerle karakterize, alerjik inflamatuar bir cilt hastalığıdır. AD benzeri bir cilde sahip olan farelerde, hidrojen suyu inflamasyonu baskılayarak ( Th1 ve Th2 yanıtlarının manipülasyonu yoluyla) semptomları düzeltebilmiştir Hidrojen Su Böbrek Hastalığını İyileştirir Sıçanlarda yapılan bir çalışmada, hidrojen açısından zengin suyun, oksidatif stres ve kimyasal atık ürünlerinin (kreatinin (Cr) ve kan üre nitrojeni ( BUN )) azaltılması yoluyla toksik hasardan dolayı oluşan böbrek fonksiyon bozukluğunu iyileştirebildiği bulunmuştur Hidrojen suyu içilmesi hemodiyaliz hastalarında inflamasyonu ve tansiyonu düşürmüştür Hidrojen Suyu Karaciğer Korur İçme hidrojen suyu karaciğer hücrelerini serbest radikal hasarından koruyarak farelerde karaciğer fibrojenezini baskıladı Hidrojen suyu ayrıca kronik hepatit B hastalarında karaciğer fonksiyonunu ve oksidatif stresi azalttır . Hidrojen Su Bağırsak Sağlığını Teşvik Eder Hidrojen bakımından zengin su , sıçanlarda aspirin tarafından uyarılan mide mukozası hasarını hafifletir (oksidatif stres ve iltihaplanmayı önleyerek), hidrojen suyunun sağlıklı bireyleri oksidatif stresin neden olduğu bağırsak hasarından koruyabileceğini gösterir Hidrojen Su Akciğeri Korur Sıçanlarda hidrojenli su tüketimi, inflamasyonu ve oksidatif stresi ( NF-?B aktivitesinin azaltılması yoluyla) baskılayarak akciğer dokusu hasarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir Hidrojenli Su Radyoterapistir Bir çalışmada ışınlama öncesi farelerin hidrojenle su ile ön işlemden geçirilmesinin sağkalım oranlarını arttırdığı ve kalbi radyasyonun neden olduğu hasardan koruduğu bulunmuştur Hidrojen muamelesi ayrıca, kültürlenmiş insan beyaz kan hücrelerinde radyasyonla uyarılan ölümü de inhibe ederek, hidrojenin etkili bir koruyucu madde olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir Hidrojenli Su Nöropatik Ağrıyı Giderir Farelerde, oral hidrojen suyu alımının, nöropatik ağrının (allodini ve termal hiperaljezi) yaygın semptomlarını hafiflettiği bulunmuştur. Araştırma, hidrojen suyunun klinik bir ortamda sinir ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır Hidrojen Su ömrü uzatabilir Nükleer DNA’yı ve mitokondriyi oksidatif hasara karşı korumak için moleküler hidrojenin, kanser ve yaşlanma süreci gibi kronik hastalıklar üzerinde yararlı etkileri olduğu düşünülmektedir H2 tedavisi, kemik iliği kök hücrelerinin replikatif ömrünü oksidatif stresi azaltarak erteledi İnsan umbilikal ven endotel hücreleri (HUVECs) hidrojen açısından zengin bir ortamda yetiştirildiğinde, hem oksidatif stres hem de hücresel yaşlanma bastırıldı . Çalışmada, hidrojen suyunun içilmesinin insanlarda uzun ömür oluşturur Hidrojen Su Antibakteriyeldir ve Ağız Sağlığını Destekleyebilir Bir çalışma, hidrojen suyunun, kavite ve sakız hastalığına neden olan bakterilere karşı antibakteriyel etkisi nedeniyle ağız hijyeni geliştirebileceğini göstermiştir Sakız enfeksiyonu olan hastalarda, hidrojen açısından zengin su içmek hastalık semptomlarını iyileştirdi ve cerrahi olmayan diş eti hastalığı tedavisinin etkilerini artırdı NEDEN HİDROJENLİ SU? Hidrojen suyu, serbest radikalleri nötralize eden ve kan-beyin bariyerini, hücre zarını, mitokondriyi ve hatta çekirdeği geçebilen hidrojen molekülleri ile yüklenir. Eşsiz özellikleri nedeniyle, moleküler hidrojen, bilinen yan etkileri olmayan, antioksidan, anti-inflamatuar , anti-obezite ve anti-alerjik etkileri olan ve vücudun hemen hemen her organında terapötik faydalara sahip bir moleküldür *hiçbir yan etkisi yoktur…. Klinik çalişması https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0163725814000941 1) Hidrojen Su Antioksidandır ve Beyin Hasarını Önler (KLİNİK ÇALİŞMASI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17486089 ) (KLİNİK ÇALİŞMASI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17486089 ) KLİNİK ÇALİŞMASI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3407490/ 2) Hidrojen Suları Psikolojik Bozuklukları İyileştirebilir Klinik çalişması https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18563058 3) Hidrojen Su İnflamasyonunu Bastırır Klinik çalişması https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11510417 Moleküler hidrojen (H2) , birçok hayvan çalışmasında antiinflamatuar etkiler sergiler [ R , R2 ]. Bir çalışmada, kronik inflamatuar bir hastalık olan romatoid artritli hastalar, 4 hafta boyunca 5 L / gün hidrojen su içti. Çalışmanın sonunda erken romatoid artritli tüm hastalarda remisyon elde edildi ve% 20’si semptomsuz oldu [ R , R2 ]. 4) Hidrojenli Su, Kas Yorgunluğunu, Motor Açıklarını ve Kas Dejenerasyonunu Azaltır Klinik çalişması https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395574/ Genç sporcularla yapılan bir denemede, hidrojen suyu içimi, ağır egzersiz sırasında laktik asit birikimini azaltmış ve kas yorgunluğunu azaltmıştır [ R]. Duchenne kas distrofisi (DMD) üzerine yapılan bir çalışmada , yıkıcı kas hastalığına sahip farelerde , hidrojenli suyun verilmesi ile anormal Vücut kütle artışında azalmalar ve antioksidan olan glutation peroksidaz arttı .Hidrojenli suyun DMD li hastalarda musculer disfonksiyonu düzelttiği bulunmuştur [ R ]. 5) Hidrojen Suyu Metabolik Sendromu Önler Klinik çalişması: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21293445 7) Hidrojen Su Mitokondriyal Fonksiyonu Artırır Klinik çalışmalar, hidrojen suyunun içilmesinin mitokondriyi doğrudan koruduğunu ve mitokondriyal bozuklukların sonucunu iyileştirdiğini göstermiştir Klinik çalişması: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146674 8) Hidrojen Suyu Diyabet Tedavisi Tip 2 diyabetli ve bozulmuş glukoz toleransı olan hastalarda yapılan bir klinik çalışma, 8 hafta boyunca hidrojen suyunun (900 mL) içilmesinin , hastaların çoğunda kolesterolü, normalize ettiği, glikoz toleransını ve insülin direncini azalttığını göstermiştir Klinik çalişması: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19083400 9) Hidrojen Su Metabolik Asidozu Tedavi Edebilir Metabolik asidoz, kan asiditesinde artış ile karakterize edilen ve egzersizle daha da kötüleşen bir durumdur . Sağlıklı, fiziksel olarak aktif erkeklerde yapılan bir araştırmada, günde 14 gün boyunca hidrojen bakımından zengin suyun alınmasının, egzersiz öncesi ve sonrası kanın pH’ını yan etki olmaksızın artırdığı bulunmuştur . Çalışma, hidrojenli, içme suyunun ve kan [alkalileştirici bir etkiye sahip olabileceği sonucuna varmıştır Klkinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24392771 10) Hidrojen Suyu Kanseri Önleyebilir İnsan dilinde ve bağ dokusu kanser hücrelerinde, hidrojen suyu oksidatif stresi azaltarak tümör kolonisinin büyümesini bastırır [ R ]. Hidrojen suyu ayrıca kültürlenmiş insan akciğer kanseri hücrelerinde [ R ] anjiyogenezi (kan damarı büyümesi) inhibe etti . Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19192719 11) Hidrojen Suyu Kanser Tedavilerinin Yan Etkilerini Azaltır İçme hidrojen suyu , bir anti-kanser ilacı olan, sisplatinin farelerde azalmış böbrek toksisitesinin neden olduğu mortaliteyi ve vücut kilo kaybını iyileştirdi [ R ]. Malign karaciğer tümörleri için radyasyon tedavisi alan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, hidrojen suyu (1,5 – 2 L / gün) içmek, oksidatif stresi(toplam hidroperoksit seviyelerinin yükselmesiyle ölçülür ) bastırdı ve iştah kaybını önledi [ R ] Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146004 12) Hidrojenli Su Cilt Sağlığını Artırır Akut eritematöz deri hastalıkları olan hastalara intravenöz yolla (damar içine) verilen hidrojen suyu eritem (kızarıklık) ile ilişkili semptomların [ R ] önemli ölçüde iyileştirmesine neden oldu . Hidrojen suyunda 3 ay banyo yapmak , bir insan çalışmasında derideki kırışıklıkları önemli ölçüde iyileştirdi [ R ]. Klinik çalişması: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22070900 16) Hidrojen Su Kalp-Koruyucudur Klinik çali,şması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25979689 17) Hidrojen Suyu Gözü Korur Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19834032 18) Hidrojen Su İşitme Kaybını Önler Moleküler hidrojen işitsel hücreleri oksidatif hasara karşı korur Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19339905 19) Hidrojen Su ömrü uzatabilir Nükleer DNA’yı ve mitokondriyi oksidatif hasara karşı korumak için moleküler hidrojenin, kanser ve yaşlanma süreci gibi kronik hastalıklar üzerinde yararlı etkileri olduğu düşünülmektedir [ R , R2 ]. Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257754/ Klinik çalişması : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24985521 Dünyada 12 aylık bir periyotta 8,5 ile 9,5 arasında pH’ı sabit tutabilen ve potansiyel olarak daha uzun süre dayanabilen tek alkalize ve suyu hidrojen açısından zengin duruma getirebilen tek filtredir. Bu benzersiz kartuş saf Alt nanometre minerallerinden yapılmıştır ve yüksek alkali aralığında üstün bir pH kararlılığı sağlamak için saf Magnezyum içerir.FDA SERTİFİKASINA SAHİPTİR.( FDA, ABD Hükümetine bağlı olan; diyet eklentileri, gıda, ilaç, kan ürünleri, biyolojik medikal ürünler,radyasyon yayan aletler, medikal araçlar, kozmetikleri ve veteriner aletlerinden sorumlu bürosudur. FDA kısaltmasının açılımı U.S. Food and Drug Administration şeklinde olup, Türkçe karşılığı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi olarak tanımlanabilir. Amerika Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan ve 1862 temelleri atılmış bir kurumdur.