#
biyoteknolojinin çığır açan dünyasına hazırlanın!

Süper antioksidan Hipokloröz asit (HOCl)


Bu makalede Süper antioksidan Hipokloröz asit (HOCl)'in özelliklerini bulabilirsiniz.
  • Ekleme Tarihi:05.07.2019

Süper antioksidan Hipokloröz asit (HOCl)’nin bağışıklık sisteminden gelen fizyolojik, doku dostu ve yeni nesil bir antimikrobiyal ve yara bakımı çok geniş bir antimikrobiyal etkinliği var uygulandığı alana hızla nüfuz ederek oradaki bakteri, virüs ve mantar gibi tüm mikroorganizmaları yok ediyor Genetik analizler, dünyada 16 bine yakın mikroorganizmanın varlığını göstermektedir. İnsanda hastalık yapan mikroorganizma sayısı ise yaklaşık 1200 adettir ve birçok ölümcül hastalığın nedeni olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu nedenle mikroorganizma ile konak arasındaki ilişki iyi bilinmelidir. Konağın savunma mekanizmaları ve mikroorganizmanın hastalık yapmak için gerekli olan mekanizmaları iyi değerlendirilerek enfeksiyon hastalıklarının sağaltımında mikroorganizmalarla iç içe yaşıyorsak, her an enfekte olma riskine karşı anında cevap veren fizyolojik ve bağışıklık sistemimizden gelen bir korunma mekanizması olmalı ki gün içinde yüzlerce mikroorganizma ile karşılaşmamıza rağmen enfeksiyon gelişmesin. Bu durum enfeksiyona karşı kullanılacak ürünün fizyolojik olma ve bağışıklık sistemimizden gelme özelliği ile de çok alakalıdır” Direnç gelişmiyor Süper antioksidan hidrokloruz karşı bugüne kadar hiçbir bakteri, virus ve mantarın direnç geliştirmediğini “Mikroorganizma, yaşamını tehdit eden birçok faktöre karşı direnç geliştirebilme özelliğine sahiptir. Antibiyotik direnci de bunlardan en önemlisidir. Mikroorganizmalar kendilerine yönelik tehditleri algılayarak antibiyotiklere karşı direnç oluşturmaktadır. Bu da çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta olup enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde yeni stratejiler arayışını doğurmaktadır” Gücünü bağışıklık sistemimizden alıyor etken maddesi olan Hipokloröz asit (HOCl)’nin fizyolojik ve bağışıklık sistemizden gelen bir ürün “Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda Hipokloröz asidin (HOCl); mikroorganizmalara karşı hızlı (12 saniye) ve düşük dozlarda etkin olduğu ve yara iyileşmesini hızlandırdığı gösterilmiştir”